صفحه اصلی
ماماهاي گرامي شاغل در آموزش و پژوهش لطفا ابتدا رزومه ي آموزشي و پژوهشي خود را در قالب فايل word يا pdfتهيه نماييد و سپس اقدام به شروع تكميل فرم نماييد
ماماهاي گرامي شاغل در مراكز بهداشتي درماني لطفا ابتدا ليست دوره هاي تخصصي گذرانده ي خود را در قالب فايل word يا pdfتهيه نماييد و سپس اقدام به شروع تكميل فرم نماييد
اطلاعات فردي
* نام
* نام خانوادگی
* نام پدر
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
* کدملی
تاریخ تولد
/ /
دین مذهب
وضعیت تاهل تعداد فرزندان
مقطع تحصیلی سال فارغ التحصیلی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی معدل آخرین مقطع تحصیلی
استان محل سکونت شهرستان محل سکونت بخش روستا
آدرس کامل محل سکونت کدپستی محل سکونت آدرس پست الکترونیک
شماره تلفن ثابت شماره تلفن همراه
اطلاعات شغلي
وضعیت شغلی
شاغل در واحد درمان
پست سازمانی در صورت انتخاب گزینه سایر موارد، پست سازمانی خود را بنویسید.
شاغل در واحد بهداشت
پست سازمانی در صورت انتخاب گزینه سایر موارد، پست سازمانی خود را بنویسید.
شاغل در واحد آموزش
پست سازمانی
محل خدمت در گروه آموزشی
محل خدمت در واحد آموزش بالینی در صورت انتخاب گزینه سایر موارد، پست سازمانی خود را بنویسید.
هیات علمی
مرتبه علمی
شاغل-دانشجو در صورت شاغل-دانشجو بودن به سئوالات مربوط به آن پاسخ دهيد و در صورت دانشجو بودن قسمت اطلاعات دانشجويي را تكميل نماييد.
مقطع تحصیلی هیات علمی رشته تحصیلی گرایش
سال ورودی نیمسال ورودی ترم ورودی
شاغل در بخش خصوصی در صورت انتخاب سایر بخش ها این کادر پر شود:
تاریخ استخدام
/ /
آدرس کامل محل کار
مدت سابقه کار
فاکس محل کار شماره تلفن ثابت محل کار
دوره آموزش گذرانده شده در صورت انتخاب گزینه سایر موارد ، دوره های گذرانده را بنویسید:
رزومه آموزشی و پژوهشی برای ماماهای شاغل در آموزش در قالب فرمت docx.

دوره های آموزشی گذرانده شده همراه با ساعت برای ماماهای واحد درمان و بهداشت در قالب فرمت docx

رشته های پیشنهادی شما برای ایجاد موارد بین رشته ای مامایی ( به عنوان مثال : طب سنتی در مامایی ، بهداشت محیط در باروری ،فقه در مامایی و ... )
اطلاعات دانشجويي
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی گرایش
سال تحصیلی نیمسال ورودی
ماماي گرامي لطفا موارد زير را حنما يادداشت فرماييد
* نام کاربری لطفا فقط كدملي خود را يادداشت فرماييد
* پسورد لطفا فقط كدملي خود را يادداشت فرماييد
کدرهگیری ماماي محترم،لطفا مربع مربوط به كد رهگيري را خالي بگذاريد